Én édes Ilonám, tizedik bölcs Musám, kinek szavát nem unnám,Te vagy negyed Charis, okosabb annál is, kit méltán kedvelt Páris,Három asszony között, kik közt ítélet lött, Venus vagy, ki almát vött. Mert az te szerelmed engem úgy környülvött, mint pézsmát ó…