Die 6. érkeztem 10 órakor Mesztrébe ahol a lovakat hattam. Ültem gondolában, három fertály óra alatt Velencébe mentem.Die 7. ma jártuk az szentegyházakat. Az előbbi közül Sz. Márkot, melynek az mennyezetje mind szép apró kövekből vagyon kirakva, az padimentoma különbféle…

 Die 1. Martii. Gróf uram a herceg residentiájában volt, holott maga tanács házát, egyéb, derék tanács-palotákat megnéztük. Igen szép képirásokkal teljesek.Die 2. az spanyol követnél volt gróf uram. Nagy böcsülettel látta. Estve comedián voltunk.Die 3. délután az herceg…

 Május 2-án Isten dicsőségére épen és egészségben megérkeztünk Velencébe, először a bástyáknál tanúságot tettünk arról, hogy egészséges vidékről jövünk, végre az ezzel megbízott emberek szabad bejárást engedtek nekünk. A szállás szerzés igen nehéz. Velence…

Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam,valaha régesrég egy másik bús magyar,méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan,tiport hatalmasan, ki tudta mit akar!Ki tudta mit akar s nem tudta, hogy a rosszbanfogyhatlan a világ s nem tudta, hogy hamaride vágy vissza a…

 Velencét hetvenkét tenger szigetében Építette hajdon futott nép féltében. Roppant, munkás város sok épületében, Kincses, s azért gazdag lett nevezetében.Atilla királytól mert mikor futottak Pádvai lakosok, szigetre szaladtak; Kincset, élést, marhát…