Keresztes, hófalú tornácba fordulék be,a nyájas szerzetes vezette az utata toronyhoz, amely büszkén szökell a légbes Velence ujjaként az ég felé mutat.És ott hagyott magam, hol négy sarokkal égbekigyóz a deszkaléc s szorúl…