Ágyam szent volt nekem, akár az oltár,mert ott fogadtalak ölembe téged,s testünk nyomát őrzi örökre most már.De nincs álmom s örömem benne: éget,hisz éjjel, nappal sírok – omló könnyemkimos belőlem minden büszkeséget.(részlet Képes Géza…

 Ősszel történt, Velencében, ama szalonok egyikében, ahol átutazó idegenek gyűlnek össze a ház úrnője körül, aki szintén oly idegen, akárcsak vendégei. Ezek az emberek egy csésze teával ácsorognak ott, s elragadtatva fordulnak az ajtó felé, valahányszor egy jól…

A városon az ősz szomoru titka,alig akad öröm horgára már.Oly érdesen cseng az üvegkalitka,ha rátekintsz. S a kertekből a nyár úgy csüng ki, mint sok-sok halotti bábuegymásra hányt, legyilkolt csapata.De a mélyből az erdők vadonábulegy vágy liheg: minthogyha éjszaka a…