Die 6. érkeztem 10 órakor Mesztrébe ahol a lovakat hattam. Ültem gondolában, három fertály óra alatt Velencébe mentem.Die 7. ma jártuk az szentegyházakat. Az előbbi közül Sz. Márkot, melynek az mennyezetje mind szép apró kövekből vagyon kirakva, az padimentoma különbféle…

 Die 1. Martii. Gróf uram a herceg residentiájában volt, holott maga tanács házát, egyéb, derék tanács-palotákat megnéztük. Igen szép képirásokkal teljesek.Die 2. az spanyol követnél volt gróf uram. Nagy böcsülettel látta. Estve comedián voltunk.Die 3. délután az herceg…

 FreddoVelence, márciusAz ördög vigye a dolgát ennek az olasznak, ez mindent megszépít, még az olyan csúfságot is, mint a hideg. A rómaiak azt mondták, hogy frigidus, s ennek a szónak éppen olyan fázós lelke van, mint a mi hideg-ünknek. I-i-i-i-í, visít benne a Boreas, a bóra…