Velencét hetvenkét tenger szigetében Építette hajdon futott nép féltében. Roppant, munkás város sok épületében, Kincses, s azért gazdag lett nevezetében.Atilla királytól mert mikor futottak Pádvai lakosok, szigetre szaladtak; Kincset, élést, marhát…

Hosszú utakról sokszor ábrándoztam gyermekkoromban. Vágyteli szemekkel nézem a kék hegyláncot s gondolám: ott túl szerencse vár reád; képzelék tengert teli sziklákkal s vészekkel, s közepette egy szigetet, hol hajómat kikötve boldog leszek; álmodám más szebb hazákról távol…