VELENCEA hídon álltama minap a barna éjben.Ének zendült messziről:arany cseppek esője futottvégig a remegő vizen.Gondolák, fények, zene -részeg ringás vitt ki a homályba... Lelkem tündöklő gyönyöreláthatatlan ujjak alatttitokzatos gondola-daltdalolt, repeső cimbalom.-…