Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam,valaha régesrég egy másik bús magyar,méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan,tiport hatalmasan, ki tudta mit akar!Ki tudta mit akar s nem tudta, hogy a rosszbanfogyhatlan a világ s nem tudta, hogy hamaride vágy vissza a…

A városon az ősz szomoru titka,alig akad öröm horgára már.Oly érdesen cseng az üvegkalitka,ha rátekintsz. S a kertekből a nyár úgy csüng ki, mint sok-sok halotti bábuegymásra hányt, legyilkolt csapata.De a mélyből az erdők vadonábulegy vágy liheg: minthogyha éjszaka a…

Levél LídiánakEmlékszel, Velencében az Il Bucentoroútrakelése című festmény előtt merengtünk.Megállott az idő. Egy kiskutyára leltünka kép előterében. Az Il Bucentoromegremegett. Felhőrdült a parton a tömeg:kisasszonyok, katonák, diákok, utcalányok,kereskedők, koldusok,…