Számos irodalomelméleti és antropológiai tárgyú tanulmány úgy kezeli a várost, mint nyelvek és kódok rétegezett szemiotikai struktúráját vagy mint olyan mentális, imaginatív képződményt, mely az emberi tudatállapotok egyfajta kivetüléseként hat, illetve a kulturális…